Intermedix Česká republika

Intermedix Česká republika

Komunikujeme s lékaři… cíleně

Společnost Intermedix se specializuje na marketingovou komunikaci integrovanou do pracovního prostředí lékařských ambulantních informačních systémů.

Uživatelům softwarů přinášíme řadu důležitých informací v nejvyšším dosažitelném komfortu. Naší výsadou je schopnost předložit uživateli - lékaři mimořádně cílenou zprávu.

Pro své marketingové možnosti s odborným zacílením je systém zajímavý a vyhledávaný především klienty z oblasti farmaceutického businessu.

Díky propojení se společností CompuGroup Medical dokážeme oslovit více než 15 500 ambulantních lékařů různých specializací.