Cílené sdělení formou banneru je výhodnou brandovou prezentací, posiluje povědomí o značce a o produktech s ní spojených. Formátově proužková inzerce se účinností blíží televizní reklamě. Bannerová prezentace v počítačových programech ambulantních lékařů nabízí optimální frekvenci zobrazování během zvoleného období. Dále ilustrujeme základní varianty, podle požadavků a potřeb klienta lze banner umístit i do jiných oken informačního systému.

Banner v kartě pacienta

Banner v kartě pacienta
V kartě pacienta jsou lékařem zaznamenávány údaje o pacientovi. Jedná se především o osobní údaje, anamnézy, chronologické záznamy jednotlivých návštěv, dispenzarizace, dlouhodobé nemoci a terapie. Takto strukturovaná data umožňují stanovit cílená kriteria pro zobrazení banneru.

Banner v okně receptu

Banner v okně receptu
Okno receptu je lékařem využíváno pro elektronický předpis léku. Nedílnou součástí vypsání receptu je výběr přípravku a jeho síly přímým vstupem do číselníku léků. Banner se zobrazuje v závislosti na kódu zvoleného léku nebo k příslušné ATC skupině.