Podmínky použití

Použití obrazových nebo textových podkladů z www.intermedix.cz je možné pouze na základě písemného souhlasu zástupce společnosti Intermedix Česká republika s.r.o.